บริษัท ไทยฮาท โรลเลอร์ จำกัด ได้ให้บริการหล่อเจียรนัย ลูกกลิ้งยางอุตสาหกรรมทุกชนิด ด้วยเครื่องจักร Roll covering
ที่ทันสมัย สำหรับงานอุตสาหกรรม ประเภท
 
     
Plastics Rotogravure
Polyester Film Plant
Flexo Printing Food Industries
Textile Industries Lamination Plant Paper Industries Others
 
  โดยใช้วัตถุดิบและสารเคมีที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ (เช่น Du Pont , Bayer , Monsanto , ฯลฯ) ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ว่า
จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการ ที่รวดเร็ว ทางบริษัท ขอขอบพระคุณท่านที่ ได้ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้สินค้าและบริการ
ของบริษัท มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี